دکتر منیره گلشیرازی_ جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی
دکتر منیره گلشیرازی_ جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

دکتر منیره گلشیرازی_ جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

علایم ابتلا به اندومتریوز ۰۰:۵۷
۳۸ بازدید ۷ روز پیش
تاخیر در زمان پریود ۰۰:۳۱
۵۱ بازدید ۱۱ روز پیش
دکتر منیره گلشیرازی ۰۰:۳۱
۴۹ بازدید ۱۸ روز پیش
بارداری با یک تخمدان ۰۰:۴۴
۵۴ بازدید ۲۷ روز پیش
نوبت دهی آنلاین دکتر گل شیرازی ۰۰:۲۱
۵۹ بازدید ۲۷ روز پیش
بارداری با iui ۰۴:۴۳
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
تعیین جنسیت با روش IUI ۰۱:۵۰
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
ناباروری در زنان ۰۰:۱۱
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
اندازه گیری حجم معده نوزاد ۰۰:۵۷
۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
انیمیشن زایمان طبیعی ۰۰:۳۰
۱۱۱ بازدید ۱ ماه پیش
عکس رنگی رحم ۰۰:۱۴
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
بهترین دکتر درمان ناباروری ۰۰:۰۶
۸ بازدید ۱ ماه پیش
درمان قطعی ناباروری در تهران ۰۰:۰۶
۱۰ بازدید ۱ ماه پیش
شناسایی اطراف بعد از تولد ۰۰:۳۶
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
بهترین روش درمان ناباروری ۰۰:۰۵
۱۰ بازدید ۱ ماه پیش
عمل پانکچر ۰۳:۰۸
۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
درمان قطعی ناباروری ۰۰:۲۰
۸۲ بازدید ۱ ماه پیش
درمان ناباروری قطعی در تهرارن ۰۰:۰۵
۱۴ بازدید ۱ ماه پیش
مراحل رشد جنین ۰۰:۳۲
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
تغییرات بدن مادر در دوران بارداری ۰۰:۵۲
مراحلIVF ۰۱:۰۰
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
زایمان طبیعی ۰۰:۱۹
۱۰۹ بازدید ۱ ماه پیش
تاثیر ویتامین D در دوران بارداری ۰۰:۱۱
تولد نوزاد با کیسه اب ۰۰:۳۰
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
حرکت های جنین در شکم مادر ۰۰:۵۶
۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
ایجاد نطفه ۰۰:۵۱
۴۶ بازدید ۱ ماه پیش
درمان ناباروری ۰۰:۰۶
۶ بازدید ۱ ماه پیش
انیمیشن تغییرات بدن در دوران بارداری ۰۰:۴۹
درمان ناباروری در تهران ۰۰:۰۵
۸ بازدید ۱ ماه پیش
انتقال جنین به رحم اجاره ای ۰۱:۳۶
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
علت درد زیر شکم بعد از نزدیکی ۰۰:۱۰
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
پزشک ماهر در درمان ناباروری ۰۰:۱۰
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
هفته دوم بارداری ۰۰:۳۰
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
بهترین روش درمان ناباوری در تهران ۰۰:۱۰
زایمان سزارین کلینیک نیکان ۰۰:۵۳
۷۵ بازدید ۱ ماه پیش
IVF موفق در تهران ۰۰:۱۵
۴۴ بازدید ۱ ماه پیش
عمل میومکتومی در تهران ۰۰:۴۴
۷۶ بازدید ۱ ماه پیش
دزمان ناباروری با IVF در تهران ۰۰:۱۰
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
پزشک ماهر در ضمینه نازایی ۰۰:۰۵
۱۲ بازدید ۱ ماه پیش
بهترین متخصص درمان IVF در شرق تهران ۰۰:۰۵
زایمان در بیمارستان آتیه ۰۰:۲۰
۱۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
درمان ناباروری ۰۰:۰۵
۱۶ بازدید ۱ ماه پیش
درمان ناباروری موفق در شرق تهران ۰۰:۰۵
بهترین روش درمان نازایی ۰۰:۰۵
۱۲ بازدید ۱ ماه پیش
عمل پانکچ در تهران ۰۰:۵۶
۴۵ بازدید ۱ ماه پیش
دکتر خوب برای درمان ناباروری ۰۰:۰۵
۱۲ بازدید ۱ ماه پیش
IUI  موفق در شرق تهران ۰۰:۰۵
۱۴ بازدید ۱ ماه پیش
زایمان طبیعی در بیمارستان نیکان ۰۰:۳۵
درمان ناباروری با IVF ۰۰:۰۵
۱۴ بازدید ۱ ماه پیش
IUI موفق در تهران ۰۰:۱۵
۷۳ بازدید ۱ ماه پیش
انتقال جنین به رحم جایگزین ۰۰:۵۱
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
زایمان در اب ۰۰:۴۵
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
شیر خوردن بلافاصله نوزاد ۰۰:۵۹
۶۲ بازدید ۱ ماه پیش