دکتر منیره گلشیرازی_ جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

دکتر منیره گلشیرازی_ جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی

بارداری با یک تخمدان ۰۰:۴۲
رحم جایگزین ۰۲:۴۲
۲ سال پیش
بارداری مولار ۰۰:۳۰
سقط مکرر جنین ۰۰:۳۶
دوقلوهای رحم جایگزین ۰۰:۳۵
علل ناباروری در زنان ۰۰:۵۵
علت درد بعد از نزدیکی ۰۰:۵۱
دکتر منیره گل شیرازی ۰۰:۳۷
تاخیر در زمان پریود ۰۰:۳۱
دکتر منیره گلشیرازی ۰۰:۳۱
بارداری با یک تخمدان ۰۰:۴۳
بارداری با iui ۰۴:۴۲
۳ سال پیش
تعیین جنسیت با روش IUI ۰۱:۵۰
ناباروری در زنان ۰۰:۱۱
انیمیشن زایمان طبیعی ۰۰:۳۰
عکس رنگی رحم ۰۰:۱۴
۳ سال پیش
عمل پانکچر ۰۳:۰۸
۳ سال پیش
درمان قطعی ناباروری ۰۰:۲۰
مراحل رشد جنین ۰۰:۳۱
مراحلIVF ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
زایمان طبیعی ۰۰:۱۹
۳ سال پیش
تولد نوزاد با کیسه اب ۰۰:۳۰
ایجاد نطفه ۰۰:۵۱
۳ سال پیش
درمان ناباروری ۰۰:۰۶
هفته دوم بارداری ۰۰:۳۰
IVF موفق در تهران ۰۰:۱۵