دکتر ندا حاجیها-  متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان

دکتر ندا حاجیها- متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان

تولد پسر جذاب ۰۳:۲۴
... ۰۲:۱۵
پارسال
تولد پسر عزیزم ۰۴:۳۶
تولد  سیرواااان ۰۵:۰۲
تولد پسر عزیزم ۰۴:۵۹
تولد پسر عزیزم ۰۴:۴۹
تولد پونه کوچولو ۰۴:۰۵
زایمان پسر ۰۴:۳۳
زایمان سزارین ۰۵:۱۶
فیلم زایمان سزارین ۰۳:۴۷
فیلم زایمان سزارین ۰۴:۵۱
فیلم زایمان سزارین ۰۵:۳۲
زایمان سزارین ۰۳:۵۰
زایمان طبیعی ۰۴:۴۱
۲ سال پیش
زایمان دوقلوی پسر ۰۴:۲۸
تولد نوزاد سزارینی ۰۴:۰۹
پیام تبریک نوروزی ۰۱:۱۶
زایمان سزارین ۰۲:۵۹