دکتر ندا حاجیها-  متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان
دکتر ندا حاجیها-  متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان

دکتر ندا حاجیها- متخصص زنان و زایمان و جراح زیبایی زنان

علائم شلی واژن چیست؟ ۰۰:۲۸
زایمان طبیعی دختر ۰۲:۴۵
فیلم زایمان طبیعی ۰۲:۵۶
فیلم زایمان طبیعی ۰۳:۳۹
فیلم زایمان سزارین ۰۵:۰۴
فیلم زایمان سزارین ۰۴:۴۰
فیلم زایمان سزارین ۰۴:۴۵
فیلم زایمان سزارین ۰۳:۵۲
فیلم زایمان سزارین ۰۴:۲۶
زایمان سزارین ۰۵:۵۴
۱۱ روز پیش
زایمان سزارین ۰۵:۳۱
۱۱ روز پیش
تولد آندیا جان ۰۶:۵۱
تولد سزارین سوین جان ۰۴:۰۹
تولد عطرین جان ۰۴:۰۶
زایمان سزارین ۰۳:۴۷
فیلم زایمان سزارین ۰۴:۲۶
فیلم زایمان سزارین ۰۳:۵۸
فیلم زایمان سزارین ۰۳:۳۴