دکتر منیژه سیمین دخت هاشمی جم

دکتر منیژه سیمین دخت هاشمی جم

سونوگرافی سه قلوها ۰۱:۱۳
بارداری و روزه داری ۰۱:۴۸
حاملگی خارج از رحم ۰۱:۳۷
عفونت قارچی واژن ۰۲:۳۸
کوچولوی دوست داشتنی ۰۰:۵۲
علی کوچولو ۰۰:۵۲
۱۰ ماه پیش
مرحله سوم غربالگری ۰۰:۵۰
فیلمی از زایمان سزارین ۰۲:۴۲
مرحله دوم غربالگری ۰۰:۳۹
نی نی زیبا و دلنشین ۰۰:۴۹
فیلم واقعی زایمان ۰۰:۳۲
معجزه خلقت ۰۱:۰۰
۱۱ ماه پیش
نحوه عمل سزارین ۰۲:۲۰
مرحله اول غربالگری ۰۰:۴۶
پسر خوشگلمون امیر طاها ۰۰:۱۸
ماهان کوچولو ۰۰:۱۴
بارانا کوچولو ۰۰:۲۲
سرطان تخمدان ۰۱:۰۰
مانلی کوچولو ۰۰:۲۳
زیبایی خلقت ۰۰:۴۶
زیبایی آفرینش ۰۰:۴۰
تولد و رشد ۰۰:۴۳
تخمدان پلی کیستیک ۰۱:۲۱
معجزه خلقت ۰۱:۰۰
برهان کوچولو ۰۰:۴۹
جانان گلم ۰۰:۵۰
پارسال
زگیل تناسلی ۰۱:۰۰
تولد نوزاد ۰۰:۵۹
زایمان سزارین ۰۰:۵۲