دکتر محمد صادق کرمانی

کانال تایید شده دکتر محمد صادق کرمانی

خاصیت عجیب نوشابه! ۰۴:۵۰
از ما بپرس قسمت دوم ۰۶:۲۶
BMI من چند باید باشه؟ ۰۳:۴۷
فاجعه چاقی در کودکان ۰۳:۴۰
سفره تو را می‌خواند ۰۲:۳۳
کدوم قند مضرتره؟ ۰۱:۱۳
افطار چه بخوریم ۰۳:۳۸
سال نو مبارک ۰۳:۳۸
۷ ماه پیش
شما هم چیت دی دارید؟ ۰۲:۰۴
چیپس بخوریم یا نه؟ ۰۶:۲۲
شکم صاف آرزوست! ۰۲:۲۷