دکتر محمد صادق کرمانی

کانال تایید شده دکتر محمد صادق کرمانی

ترفند چاقی صورت ۰۲:۳۲
رابطه خواب باچاقی ۰۰:۵۷
هزار ویک ضرر چاقی ۰۱:۱۲
جام لاغری دکتر کرمانی ۰۱:۵۵
راز لاغری دکتر کرمانی ۰۲:۲۷
میوه یا آبمیوه؟ ۰۰:۲۰
راز پوست سالم در رژیم ۰۴:۲۷
کم خونی دارم چی بخورم؟ ۰۲:۱۷
بهترین زمان وزن کردن ۰۲:۲۹
درمان فوری ریزش مو ۰۳:۰۴
رژیم برای تمام وزن ها ۰۱:۲۱
پیشگیری ازیبوست ۰۰:۲۴
اندر مزایای پفک! ۰۲:۱۲