Dr Zahra Khalaj
Dr Zahra Khalaj

Dr Zahra Khalaj

لیزر مونالیزا تاچ ۰۰:۵۸
هیستروسکوپی پولیپ ۰۱:۰۸
انتقال جنین دوقلویی ۰۰:۲۶
بارداری به روش IUI ۰۰:۳۴
درمان رحم دو شاخ ۰۱:۰۰