دکتر حسین ختمی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حسین ختمی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

انیمیشن جراحی بینی ۰۱:۰۷
دکتر حسین ختمی ۰۱:۲۴
مدل بینی شما چیه؟ ۰۱:۴۶
انیمیشن جراحی بینی ۰۰:۴۷
⚜️نمونه جراحی بینی ۰۰:۵۰
جراحی بینی گوشتی ۰۰:۲۶
عمل زیبایی بینی ۰۰:۲۵
جراحی بینی ۰۰:۳۷
۸ ماه پیش
جراحی بینی ۰۰:۳۳
۸ ماه پیش
... ۰۰:۴۰
۸ ماه پیش
نمونه عمل بینی ۰۰:۲۶