دکتر حسین ختمی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حسین ختمی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۵۷
نمونه عمل بینی ۰۰:۲۶
۱۱ ماه پیش
2سال بعد از جراحی بینی ۰۰:۲۰
عملیه الاذن ۰۰:۱۵
۲ سال پیش
عملیه الانف ۰۰:۵۳
۳ سال پیش
انیمیشن جراحی بینی ۰۰:۴۶
جراحی بینی ۰۵:۵۰
۳ سال پیش