دکتر حسین ختمی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

دکتر حسین ختمی، جراح و متخصص گوش، حلق و بینی

نمونه عمل بینی ۰۰:۲۶
عملیه الاذن ۰۰:۱۵
۲ سال پیش
عملیه الانف ۰۰:۵۳
۲ سال پیش
انیمیشن جراحی بینی ۰۰:۴۶
جراحی بینی ۰۵:۵۰
۳ سال پیش