آزمایشگاه دکتر خسروشاهی

آزمایشگاه دکتر خسروشاهی

آزمایش سنگ کلیه ۰۰:۱۶
تست تشخیص علل ریزش مو ۰۰:۱۶
آزمایش چربی خون VS ۰۱:۴۱
تست اعتیاد عروس ۰۱:۲۱