دکتر کیان احمدی
دکتر کیان احمدی

دکتر کیان احمدی

اصلاح قوس و نوک بینی ۰۰:۳۳
فیلم واقعی عمل بینی ۰۰:۳۰
عمل بینی مدل نچرال ۰۰:۲۶
عمل در رفتگی تیغه بینی ۰۱:۳۱
عمل قوز بینی در لرستان ۰۰:۱۷
عمل بینی غضروفی گوشتی ۰۰:۲۴
عمل بینی استخوانی ۰۰:۲۷
... ۰۰:۱۳
پارسال
یک هفته پس از عمل ۰۱:۳۱
رضایت ۰۱:۵۰
پارسال
پنجه طلا ۰۰:۲۶
پارسال