دکتر کلارا منظمی متخصص زنان و زایمان
دکتر کلارا منظمی متخصص زنان و زایمان

دکتر کلارا منظمی متخصص زنان و زایمان

پیشگیری از زگیل تناسلی ۰۲:۴۹
تخمدان پلی کیستیک ۰۲:۰۶
دیابت بارداری ۰۲:۳۰
ذخیره خون بند ناف ۰۱:۱۵