دکتر معصومه محبوب - متخصص زنان و زایمان
دکتر معصومه محبوب - متخصص زنان و زایمان

دکتر معصومه محبوب - متخصص زنان و زایمان

فیلم لابیاپلاستی ۰۱:۵۶
فیلم لیفت با نخ واژن ۰۱:۵۵
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۴۶
فیلم بعد از زایمان ۰۰:۳۴
فیلم لحظه تولد نوزاد ۰۰:۳۶
فیلم زایمان سزارین ۰۰:۳۷
فیلم زایمان سزارین ۰۱:۱۰
فیلم واقعی سزارین ۰۰:۳۸
فیلم واقعی زایمان ۰۱:۲۶
فیلم زایمان سزارین ۰۱:۱۱
حمام کردن نوزاد ۰۰:۲۸
زایمان سزارین ریحانه ۰۱:۱۳
زایمان سزارین ۰۰:۵۶