دکتر مهشید کریمی

دکتر مهشید کریمی

بارداری طبیعی بعد از iui ۰۰:۳۹
عوارض قرص های جلوگیری ۰۰:۵۲
تزریق چربی به واژن ۰۰:۵۶
لابیاپلاستی  ۰۰:۵۴
... ۰۰:۵۹
پارسال
تولد هدیه آسمانی ۰۱:۱۵
روز پزشک 1401 ۰۱:۳۰
حس ناب مادری ۰۰:۵۴
۲ سال پیش
فیلم زایمان سزارین ۰۲:۱۶