دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی

دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی

کشیدن دندان عقل ۰۱:۱۸
فیکس ریتینر ۰۰:۰۶
۱ ماه پیش
خواستن توانستن است! ۰۰:۳۲
یک تیم حرفه ای ۰۰:۲۶
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۱۲
راز انتخاب پزشک ۰۰:۵۶
موم ارتودنسی ۰۰:۲۸
۲ ماه پیش
ورزش و ارتودنسی ۰۰:۴۳
آموزش مسواک ارتودنسی ۰۰:۴۶
فلاس تریدر ۰۰:۳۳
۳ ماه پیش
براکت گذاری ارتودنسی ۰۰:۳۵
فیکس ریتینر ۰۰:۲۸
۳ ماه پیش
پذیرش در مطب ۰۰:۲۷
۳ ماه پیش
دندانپزشکی کودکان ۰۰:۱۷
هنرمندان کوچک در مطب ۰۱:۱۴
جرم گیری کودکان ۰۰:۱۷
Wire Bending ۰۰:۱۵
۴ ماه پیش
مطب ما در یک نگاه ۰۰:۳۵
فلورایدتراپی ۰۰:۵۲
۱۰ ماه پیش
ساکشن مرکزی ۰۰:۴۲
۱۰ ماه پیش
دندانپزشکی پیشگیری ۰۰:۳۶
ساخت پلاک شفاف ۰۰:۴۷
۱۰ ماه پیش
ارتودنسی ایمپلنت روکش ۰۰:۳۶
آموزش مسواک ارتودنسی ۰۰:۳۹
دندانپزشکی کودکان ۰۰:۴۸
دندانپزشکی کودکان ۰۰:۳۲
موم ارتودنسی ۰۰:۳۲
۱۱ ماه پیش
برداشتن ارتودنسی ۰۰:۵۲
دیدنی های کرمان ۰۰:۵۹
اصلاح طرح لبخند ۰۰:۱۵
ارتودنسی و جراحی فک ۰۰:۳۸
رادیولوژی مطب ۰۰:۴۸