دکتر محبوبه مأموریان اصفهانی

دکتر محبوبه مأموریان اصفهانی

دلایل کاهش اسپرم ۰۱:۱۵
واکسن hpv ۰۱:۴۶
۵ ماه پیش
زایمان سزارین قسمت 2 ۰۰:۱۸
زایمان سزارین (قسمت1) ۰۰:۵۹
زردی در نوزادان ۰۵:۳۵
سزارین ۰۱:۵۵
پارسال
زگیل تناسلی ۰۲:۵۶
زایمان ۰۰:۵۹
پارسال
زایمان ۰۰:۱۲
پارسال
کربوکسی تراپی ۰۲:۳۴
فیبروم یا میوم ۰۲:۰۲
موضوع: کورتاژ ۰۳:۳۷
موضوع: سقط جنین ۰۴:۰۹
موضوع: سن حاملگی ۰۱:۳۳
موضوع: آغوش گرم مادر ۰۱:۴۸