دکتر ندا مقتدری ( متخصص زنان و زایمان )

دکتر ندا مقتدری ( متخصص زنان و زایمان )

سن مناسب لابیاپلاستی ۰۰:۲۷
خــــــ ۰۰:۴۰
۳ ماه پیش
... ۰۱:۵۹
۳ ماه پیش
تولد الیاس جان ۰۲:۰۱
روز پزشک 1401 ۰۱:۲۱
۳ ماه پیش
پاییز ... ۰۱:۱۴
۳ ماه پیش
... ۰۳:۲۰
۸ ماه پیش
... ۰۳:۲۰
۸ ماه پیش
سفر اسپرم ها تا تولد ۰۱:۱۶
سندرم آشرمن چیست؟ ۰۱:۰۴
پیام تبریک نوروز ۰۰:۴۱