مجله  پزشکی "دکتر مهندس"

مجله پزشکی "دکتر مهندس"

جراحی لاپاروسکوپی ۰۵:۳۰
رینوپلاستی ۰۰:۴۱
۹ ماه پیش
فروزن سکشن یا بیوپسی ۰۸:۰۴
عمل بینی (رینوپلاستی) ۰۰:۲۷
مراقبت از سلولیت ۰۲:۴۰
زاویه سازی صورت ۰۲:۴۲
جراحی لیفت سینوس ۰۱:۰۶
لنف‌ادم و سلولیت ۰۱:۳۷
دکتر شهپر حقیقت ۰۰:۵۶
ماستکتومی ۰۲:۵۲
اورندچر ۰۰:۳۴
پارسال
بازسازی پستان ۰۴:۰۹
زونای گوش ۰۲:۴۳
پارسال
درد ارجاعی گوش ۰۲:۴۹
کاشت سمعک ۰۲:۱۳
پارسال
ماستکتومی کامل ۰۱:۵۷
تورم و زخم زبان ۰۱:۲۷