مجله  پزشکی "دکتر مهندس"

مجله پزشکی "دکتر مهندس"

تخلیه توده زبانی ۰۰:۳۱
سمعک کودکان ۰۴:۴۶
۴ روز پیش
سرگیجه ناشی از گوش ۰۴:۰۱
ماستکتومی پارشیال ۰۱:۴۴
تورم و زخم زبان ۰۱:۲۷
ماستیت گرانولوماتوز ۰۶:۰۵
لق شدن ایمپلنت دندانی ۰۴:۲۶
تومور قاعده جمجمه ۰۰:۰۶
اصلاح روابط فکی ۰۰:۵۲
ژنیکوماستی ۰۱:۲۶
۱ ماه پیش
صدای بلند ۰۰:۰۶
۱ ماه پیش
تغذیه بعد از جراحی فک ۰۳:۲۳
کیست اپیدرموئید ۰۰:۵۴
ترس ازسرطان پستان ۵۷:۰۵
جراحی فک و صورت ۰۰:۳۵
اصلاح روابط فکی ۰۰:۴۵
بلفاروپلاستی ۰۰:۲۰
تمپانوپلاستی ۰۱:۳۵
اصلاح روابط فکی ۰۰:۱۷
اصلاح روابط فکی ۰۰:۲۲
درد گوش ۰۳:۴۰
۴ ماه پیش
خال صورت ۰۲:۰۰
۴ ماه پیش
اتواسکلروز ۰۱:۲۰
۴ ماه پیش
کلستئاتوم ۰۶:۳۰
۴ ماه پیش
انواع پروتز سینه ۰۷:۳۷
کاشت حلزون فوتونی ۰۵:۴۰
رینوپلاستی ۰۲:۳۸
۵ ماه پیش
عفونت گوش در کودکان ۰۴:۴۰
کلستاتوم ۰۱:۴۲
۵ ماه پیش
تومور مننژیوما ۰۱:۳۱
تزریق فیلر چانه ۰۳:۱۰
منییر گوش ۰۲:۱۳
۶ ماه پیش
تومور شوانوم ۰۳:۰۹
۶ ماه پیش
جراحی ارتوگناتیک ۰۱:۲۰
تومور شوانوم ۰۱:۱۲
۷ ماه پیش
جراحی رینوپلاستی ۰۰:۳۴
بازسازی پرده گوش ۰۵:۲۲
اوتیت میانی سروز ۰۰:۰۶