دکتر غزاله موسوی زاده

دکتر غزاله موسوی زاده

هورمون AMH  چیست؟ ۰۳:۳۷
تولد آرکا کوچولو ۰۷:۲۸
حس زیبای مادری ۰۰:۴۶
عمل پانکچر ۰۱:۰۰
۹ ماه پیش
جراحی فیبروم ۰۰:۴۷
۹ ماه پیش
شب یلدا ۰۱:۰۰
۹ ماه پیش
شب چله ۰۱:۵۴
۹ ماه پیش
روز مادر مبارک ۰۱:۱۷
حس خوب مادری ۰۰:۴۴
۱۱ ماه پیش
ورزش در بارداری ۰۰:۲۳
حس زیبای مادر شدن ۰۰:۵۵
تعیین جنسیت ۰۰:۵۹
۱۱ ماه پیش
15 سال ناباروری ۰۰:۵۹
۱۱ ماه پیش
شب چله ۰۱:۰۰
۱۱ ماه پیش
IUI بارداری ۰۰:۵۳
۱۱ ماه پیش
ویار در بارداری ۰۰:۱۹
بیمارستان آرمان ۰۴:۳۰
عمل سزارین ۰۲:۲۰
۱۱ ماه پیش
تولد آتوسا ۰۴:۰۱
۱۱ ماه پیش
فیبروم رحم ۰۰:۵۰
۱۱ ماه پیش
بارداری خارج از رحم ۰۱:۵۰
میومکتومی ۰۰:۲۴
۳ سال پیش
نوزاد تازه متولد شده ۰۰:۲۲
فیلم زایمان طبیعی ۰۰:۱۵
چگونگی تشکل جنین ۰۰:۵۹
افتادگی رحم ۰۱:۰۰
۳ سال پیش
لاپاراسکوپی ۰۰:۵۳
۳ سال پیش
لابیاپلاستی ۰۰:۴۱
۳ سال پیش
زایمان سزارین ۰۰:۳۴
زایمان سزارین ۰۱:۰۱
درمان ناباروری با iui ۰۱:۰۰
تعیین جنسیت ۰۰:۵۸
۳ سال پیش
برداشتن فیبروم ۰۰:۳۷