دکتر غزاله موسوی زاده

دکتر غزاله موسوی زاده

سزارین دوقلو ۰۴:۱۵
۶ ماه پیش
هیسترکتومی ۰۱:۰۹
۶ ماه پیش
بارداری با ای یو ای ۰۱:۲۸
فریز تخمک ۰۳:۵۳
۶ ماه پیش
درمان ناباروی ۰۰:۵۳
ورزش در بارداری ۰۰:۲۳
حس زیبای مادر شدن ۰۰:۵۵
مراحل انجام آی وی اف ۰۲:۰۵
هورمون AMH  چیست؟ ۰۳:۳۷
تولد آرکا کوچولو ۰۷:۲۸
حس زیبای مادری ۰۰:۴۶
عمل پانکچر ۰۱:۰۰
جراحی فیبروم ۰۰:۴۷
شب یلدا ۰۱:۰۰
پارسال
شب چله ۰۱:۵۴
پارسال
روز مادر مبارک ۰۱:۱۷
حس خوب مادری ۰۰:۴۴
ورزش در بارداری ۰۰:۲۳
حس زیبای مادر شدن ۰۰:۵۵
تعیین جنسیت ۰۰:۵۹
15 سال ناباروری ۰۰:۵۹
شب چله ۰۱:۰۰
پارسال
IUI بارداری ۰۰:۵۳
ویار در بارداری ۰۰:۱۹
بیمارستان آرمان ۰۴:۳۰
عمل سزارین ۰۲:۲۰
تولد آتوسا ۰۴:۰۱
فیبروم رحم ۰۰:۵۰
بارداری خارج از رحم ۰۱:۵۰
میومکتومی ۰۰:۲۴
۳ سال پیش