دکتر ریحانه رمضاتی نژاد

دکتر ریحانه رمضاتی نژاد

عوارض سزارین ۰۱:۰۱
۲ ماه پیش
عوارض زایمان طبیعی ۰۰:۵۵
معاینه ماهیانه سینه ۰۳:۰۰
واکسن تبخال تناسلی ۰۱:۴۳
درمان تبخال تناسلی ۰۱:۳۲
زایمان فیزیولوژیک ۰۱:۴۰
اختلاف سایز دو سینه ۰۱:۴۹
سیکل قاعدگی منظم ۰۱:۵۹
تزریق فیلر به واژن ۰۰:۵۵
عود تبخال تناسلی ۰۰:۵۳
علائم تبخال تناسلی ۰۰:۴۹
تبخال تناسلی جیست ؟ ۰۰:۵۸
بهداشت ناحیه تناسلی ۰۱:۰۰