دکتر ایمان روغنی

دکتر ایمان روغنی

تزریق فیلر لب ۰۱:۰۳
تزریق فیلر خط خنده ۰۰:۵۹
تزریق فیلر زیر چشم ۰۰:۴۱
درمان دارویی آکنه ۰۱:۱۲
تزریق فیلر خط خنده ۰۰:۳۹
تزریق فیلر بینی ۰۰:۲۶
تزریق چربی صورت ۰۰:۲۴
تزریق چربی بصورت ۰۰:۳۴
تزریق ژل چانه ۰۰:۳۳
تزریق بوتاکس پیشانی ۰۰:۲۹
تزریق ژل خط اخم ۰۰:۲۸
تزریق ژل لب ۰۰:۳۱
۹ ماه پیش
تزریق ژل لب ۰۰:۲۹
۹ ماه پیش
تزریق فیلر بینی ۰۰:۲۳
تزریق فیلر لب ۰۰:۳۹
لیزر کیوسوئیچ ۰۱:۰۰
لیفت صورت با نخ ۰۰:۲۲
درم ابریژن ۰۴:۱۵
۱۰ ماه پیش
میکرودرم ابریژن ۰۰:۴۹
هایفوتراپی ۰۱:۳۱
۱۱ ماه پیش
لیفت صورت با نخ ۰۲:۰۳
لیزر موهای زائد ۱۰:۵۰
درمان کک مک ۰۶:۳۱
۱۱ ماه پیش
جوانسازی پوست با آر اف ۰۰:۴۹