دکتر سعید مقدم - دکتر پوست، مو و زیبایی
دکتر سعید مقدم - دکتر پوست، مو و زیبایی

دکتر سعید مقدم - دکتر پوست، مو و زیبایی

فیلم واقعی لیفت صورت ۰۱:۰۰
راز جوانی پوست ۰۰:۵۷
۱۱ ماه پیش
جراحی افتادگی پلک ۰۰:۵۳
تزریق ژل یا فیلر ۰۰:۳۱
کربوکسی تراپی ۰۰:۵۱
اگزمای پوستی ۰۱:۲۶
چگونگى اثر بوتاکس ۰۰:۴۰