دکتر صالح محبی-  فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان

دکتر صالح محبی- فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه از آلمان

فیلم عمل توده صورت ۰۱:۵۸
فیلم جراحی لیفت لب ۰۱:۰۶
فیلم جراحی سنگ لوزه ۰۱:۲۷
فیلم جراحی سنگ بزاقی ۰۰:۵۲
فیلم جراحی توده صورت ۰۱:۱۵
جراحی غده پاروتید ۰۱:۰۰
جراحی زیبایی جمجمه ۰۱:۰۰
فیلم جراحی تیروئید ۰۰:۴۶
آترزی کوان بزرگسالان ۰۰:۴۹
انیمیشن جراحی بینی ۰۰:۵۹
جراحی کیست برانکیال ۰۰:۴۷
سینوزیت قارچی آلرژیک ۰۰:۳۷
کیست تیروگلوس ۰۰:۵۰
تومور یا عفونت ۰۱:۲۱
زیبایی جمجمه ۰۱:۰۰
۳ ماه پیش
ضایعات حفره دهانی ۰۰:۵۶
جراحی تومور پاروتید ۰۱:۵۴
تومور گردنی بدخیم ۰۰:۴۲
تومور بزاقی تحت فکی ۰۰:۳۲
جراحی لیپوم پاروتید ۰۱:۳۳
جراحی تومور پاروتید ۰۱:۵۴
کیست نازولبیال ۰۱:۰۵
جراحی توده پوستی ۰۱:۳۵
جراحی عفونت مزمن گوش ۰۲:۳۶
درگیری سینوس یکطرفه ۰۲:۲۷