دکتر الهه ثناگو ( جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی )
دکتر الهه ثناگو ( جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی )

دکتر الهه ثناگو ( جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی )

لابیاپلاستی ۰۰:۲۰
۱۷ روز پیش
جفت سرراهی ۰۱:۰۰
۲۸ روز پیش
آندومتریوز و نازایی ۰۱:۰۰
زایمان طبیعی ۰۲:۰۶
۱ ماه پیش
کیست درمویید ۰۵:۱۱
۱ ماه پیش
زایمان سزارین ۰۱:۳۹
جراحی هیستروسکوپی ۰۱:۵۸
جراحی میوم رحم ۰۵:۰۶
جراحی فیبروم 30 سانتی ۰۴:۱۰
علائم پیش از قاعدگی ۰۰:۵۶
کولپوسکوپی چیست؟ ۰۱:۰۰