دکتر الهه ثناگو ( جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی )

دکتر الهه ثناگو ( جراح و متخصص زنان ، زایمان و نازایی )

رادین توپولو ۰۳:۰۵
۷ ماه پیش
سزارین - شـــ ۰۳:۵۹
۷ ماه پیش
جراحی اورژانسی ۰۳:۰۰
... ۰۴:۱۷
۷ ماه پیش
تولد یه جوجه طلایی ۰۲:۴۵
روزپزشک 1401 ۰۱:۲۳
۷ ماه پیش
سزارین برای بار سوم ۰۲:۳۲
... ۰۱:۵۴
۷ ماه پیش
دو زایمان سزارین ۰۳:۴۱
زایمان سزارین ۰۱:۳۴
تولد 2 قلوها ۰۲:۱۰
جراحی میومکتومی ۰۱:۲۵