دکتر سارا بیطرف- پوست، مو و زیبایی
دکتر سارا بیطرف- پوست، مو و زیبایی

دکتر سارا بیطرف- پوست، مو و زیبایی

تزریق ژل لب ۰۰:۲۱
۵۲ بازدید ۱۳ روز پیش
انجام بوتاکس پیشانی بعد از 12 روز ۰۰:۰۸
تزریق 1 سی سی ژل لب ۰۰:۰۴
۵ بازدید ۱۳ روز پیش
تزریق ۱ سی سی ژل لب ۰۰:۰۷
۲۸ بازدید ۱۳ روز پیش
از بین بردن خط خنده ۰۰:۲۱
۲۹ بازدید ۱۳ روز پیش
تزریق فیلر بینی ۰۰:۰۱
۳ بازدید ۱۳ روز پیش
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۲۷
۷۸ بازدید ۱ ماه پیش
تزریق ژل به چانه ۰۰:۱۷
۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
تزریق خط لبخند ۰۰:۰۷
۲۰ بازدید ۱ ماه پیش
قبل و بعد از رفع غبغب (دکتر سارا بی طرف) ۰۰:۱۰
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۱۰
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
مزوتراپی صورت ۰۰:۲۱
۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۱۱
۸۷ بازدید ۱ ماه پیش
قبل و بعد تزریق ژل لب روسی ۰۰:۱۲
۲۵۵ بازدید ۲ ماه پیش
تزریق ژل زیر چشم ۰۰:۱۹
۶۵ بازدید ۲ ماه پیش
مزوتراپی مو ۰۰:۱۷
۹۱ بازدید ۲ ماه پیش
تزریق ژل لب و چانه ۰۰:۱۱
۵۴ بازدید ۲ ماه پیش
تزریق ژل لب روسی ۰۰:۰۶
۸۵ بازدید ۲ ماه پیش
هایفو توسط دکتر بی طرف ۰۰:۲۳
۱۰۵ بازدید ۲ ماه پیش
قبل و بعد از تزریق ژل لب به روش روسی ۰۰:۱۸
فیلم زاویه سازی فک ۰۰:۱۴
۶۳ بازدید ۳ ماه پیش