دکتر شهرام سیدی متخصص آلرژی
دکتر شهرام سیدی متخصص آلرژی

دکتر شهرام سیدی متخصص آلرژی

درمان آلرژی به گربه ۰۱:۲۲
کرونا در دوران بارداری ۰۱:۰۴
حقیقت آمار آلرژی 2 ۰۱:۰۰
حقیقت آمار آلرژی ۰۰:۵۴
عطسه ۰۰:۵۵
پارسال
عوامل ایجاد  اسم ۰۱:۳۴
حساسیت کهیر ۰۰:۲۹
۲ سال پیش
تب یونجه - قسمت دوم ۰۰:۴۷
تب یونجه - قسمت اول ۰۰:۵۵
تست آلرژی - قسمت سوم ۰۰:۵۵
تست آلرژی- قسمت دوم ۰۰:۵۵
تست الرژی- قسمت اول ۰۰:۵۷
فیلم مراحل تست آلرژی ۰۰:۵۵
تست آلرژی چگونه است؟ ۰۰:۵۷
آلرژی فصلی در بهار ۰۱:۳۴
شستن صحیح دست ها ۰۱:۰۰
اگزما چیست؟ ۰۱:۰۰
۲ سال پیش