دکتر امیر سلیمانی

دکتر امیر سلیمانی

جوانسازی ناحیه لب ۰۰:۵۸
پانچ جای جوش ۰۰:۵۶
جوانسازی  صورت ۰۱:۲۳
روز پزشک مبارک ۰۱:۲۴
رفع جای بخیه ۰۰:۵۸
دکتر امیر سلیمانی ۰۰:۳۲
سال نو مبارک ۰۰:۵۸
فیلم پانچ جای جوش ۰۰:۵۶
فیلم مزوتراپی مو ۰۰:۴۹
کاربردهای پوستی لیزر ۰۰:۴۲
ترمیم جای زخم با لیزر ۰۱:۰۱
راکوتان ۰۱:۵۴
۲ سال پیش
چرا ریزش مو دارم ۰۱:۳۰
مزوتراپی مو ۰۱:۵۳
۳ سال پیش
تاثیر آفتاب بر پوست ۰۰:۳۰