دکتر امیر سلیمانی

دکتر امیر سلیمانی

فیلم پانچ جای جوش ۰۰:۵۷
تاثیر هایفو بر پوست ۰۰:۵۹
فیلم مزوتراپی مو ۰۰:۴۹
راکوتان ۰۱:۵۴
پارسال
چرا ریزش مو دارم ۰۱:۳۰
مزوتراپی مو ۰۱:۵۳
بهترین روش کاشت مو ۰۰:۵۰
ویروس کرونا ۰۱:۰۰
۲ سال پیش
تزریق بوتاکس ۰۰:۵۳
۳ سال پیش
متخصص پوست و مو ۰۰:۳۵
درمان ریزش موی شدید ۰۱:۴۵
متخصص پوست و مو ۰۱:۲۴
مزوتراپی موی سر ۰۱:۰۰
کاشت مو ۰۰:۵۳
۳ سال پیش
ریزش مو بخش سوم ۰۰:۵۱
ریزش مو بخش دوم ۰۰:۴۳
ریزش مو بخش اول ۰۰:۴۹