دکتر پژوا سلیمان زاده - پلاستیک ، ترمیمی و زیبایی

دکتر پژوا سلیمان زاده - پلاستیک ، ترمیمی و زیبایی

... ۰۰:۴۸
۲ ماه پیش
فیلم جراحی بینی ۰۰:۵۳
فیلم جراحی بینی ۰۱:۱۴
فیلم جراحی بینی طبیعی ۰۰:۲۹
یک هفته بعد از عمل بینی ۰۰:۵۹
فیلم جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۷
فیلم جراحی بینی مردانه ۰۰:۴۵
عمل جراحی زیبایی بینی ۰۰:۴۱
فیلم لیفت شقیقه ۰۰:۴۸
لیفت شقیقه ۰۰:۲۰
۱۱ ماه پیش
فیلم جراحی ترمیمی بینی ۰۰:۴۷
سه نمونه جراحی بینی ۰۰:۵۵
بلفاروپلاستی پلک بالا ۰۰:۴۷
بلفاروپلاستی پلک ۰۰:۴۱
جراحی بینی طبیعی ۰۰:۳۳
فیلم عمل لیفت شقیقه ۰۰:۴۸
فیلم جراحی بینی ۰۰:۴۱