دکتر پژوا سلیمان زاده - پلاستیک ، ترمیمی و زیبایی

دکتر پژوا سلیمان زاده - پلاستیک ، ترمیمی و زیبایی

... ۰۰:۴۷
پارسال
فیلم جراحی بینی ۰۰:۵۲
فیلم جراحی بینی ۰۱:۱۳
فیلم لیفت شقیقه ۰۰:۴۸
لیفت شقیقه ۰۰:۱۹
۲ سال پیش
سه نمونه جراحی بینی ۰۰:۵۵
بلفاروپلاستی پلک ۰۰:۴۱
جراحی بینی طبیعی ۰۰:۳۲
فیلم عمل لیفت شقیقه ۰۰:۴۸
فیلم جراحی بینی ۰۰:۴۱
نتیجه لیپوماتیک شکم ۰۰:۴۷