مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر وهاب آقایی

فشار خون چیست؟ ۰۱:۱۵
۱۱ روز پیش
یائسگی چیست؟ ۰۳:۰۰
۱ ماه پیش
همانژیوم کبدی چیست؟ ۰۰:۴۳
ژنیکوماستی چیست؟ ۰۱:۰۰
سونوگرافی لگن ۰۱:۲۶
فیلم ماموگرافی ۰۳:۰۸
دیابت چیست؟ ۰۳:۵۹