دکتر محسن وریانی - جراح و متخصص جراحی کلیه
دکتر محسن وریانی - جراح و متخصص جراحی کلیه

دکتر محسن وریانی - جراح و متخصص جراحی کلیه

سنگ حالب ۰۰:۵۸
۸ ماه پیش
ناباروری ثانویه ۰۰:۵۹
واکسن کرونا بزنیم؟ ۰۰:۵۴
واکسن کرونا و کبد ۰۰:۵۴
فیلم جراحی واریکوسل ۰۱:۰۰
سوزش ادرار ۰۲:۲۵
۹ ماه پیش
زندگی با یک کلیه ۰۱:۱۰
درد پهلو ۰۱:۱۸
۹ ماه پیش
بی اختیاری ادرار ۰۵:۱۵
اهمیت سنجش کراتینین ۰۲:۳۱
سم زدایی در کلیه ۰۱:۱۱
کلیه دو طبقه ۰۲:۰۵
علل بروز سنگ حالب ۰۲:۱۸