دکتر فتانه ضیائی

دکتر فتانه ضیائی

کیست های پستان ۰۲:۱۷
بیماری های پستان ۰۲:۴۳
طول عمر پروتز سینه ۰۲:۱۴
پروتز پستان ۰۱:۵۵
۲ سال پیش
سوتین بله یا خیر؟! ۰۱:۵۹
کیست سینه و درمان آن ۰۳:۴۸
ماموگرافی پستان ۰۰:۵۹
تاریخچه سوتین ۰۴:۱۲
سرطان ۰۰:۴۳
۲ سال پیش
فیبروادنوم پستان ۰۰:۵۹
تخلیه توده سرطانی ۰۱:۵۴
بیوپسی سوزنی پستان ۰۳:۳۵
تزریق چربی در پستان ۰۲:۴۱
علت سرطان پستان ۰۰:۵۳
علائم سرطان سینه ۰۷:۵۷