دکتر زهره امیری

دکتر زهره امیری

جشن تولد ونداد عزیزم ۰۲:۵۶
دایان عزیزم ۰۰:۲۹
۸ ماه پیش
کورتاژ ۰۰:۵۹
۸ ماه پیش
کورتاژ 1 ۰۰:۲۵
۸ ماه پیش
جراحی تنگی واژن ۰۰:۵۶
تزریق ژل فیلتر ۰۱:۰۴
جراحی لاپاراسکوپی ۰۰:۴۵
جراحی لاپاراسکوپی ۰۰:۴۵
جراحی سرکلاژ ۰۰:۵۰
جراحی هیسترکتومی ۰۰:۵۳