Skip to main content
قصاب

قصاب

این همه تند مرو! شعرِ مرا خسته مکن!... منکه در هر غزلم سویِ تو راه آمده‌ام!...

بهر چه؟
00:01
بهر چه؟
۲ روز پیش

نقاشی...
00:01
نقاشی...
۲ روز پیش

۲۲ بهمن ×0×
00:01
۲۲ بهمن ×0×
۱۶ روز پیش

محال
00:01
محال
۲۱ روز پیش

میگم
00:01
میگم
۲۷ روز پیش

ایران#-#
01:00
ایران#-#
۱ ماه پیش
چالش یکی
00:01
چالش یکی
۱ ماه پیش

-
07:07
-
۱ ماه پیش
دو تا نقاشی
00:04
دو تا نقاشی
۱ ماه پیش

پارتی بازی
00:32
پارتی بازی
۱ ماه پیش

کشته سازی ۳
00:31
کشته سازی ۳
۱ ماه پیش
کمک رسانی
00:02
کمک رسانی
۱ ماه پیش

کشته سازی ۲
00:59
کشته سازی ۲
۱ ماه پیش
کشته سازی
01:51
کشته سازی
۱ ماه پیش

مهم
06:40
مهم
۱ ماه پیش
+18
00:06
+18
۱ ماه پیش

درود بر تو!
00:01
درود بر تو!
۱ ماه پیش

حاجی زاده
00:01
حاجی زاده
۱ ماه پیش

ببینین
00:16
ببینین
۱ ماه پیش