نابینا ها هم میبینند ولی برخی بینا ها... ۰۰:۰۴
گل محمدی ۰۰:۰۵
۱۶ بازدید ۲۰ ساعت پیش
+۱۸ انحرافات جنسی ۰۰:۴۵
۱۰۵ بازدید ۲ روز پیش
سقوط... ۰۰:۱۵
۵۲ بازدید ۳ روز پیش
غیرت ۰۰:۰۵
۲۷ بازدید ۴ روز پیش
- ۰۰:۰۱
۱۰ بازدید ۴ روز پیش
دروغ های موندگار ؟! XD ۰۰:۳۰
۶۵ بازدید ۵ روز پیش
سانسور ۰۱:۰۰
۵۹ بازدید ۵ روز پیش
- ۰۰:۰۱
۴ بازدید ۶ روز پیش
حرومی هایی دلسوز نما به اسم #فمنیست ۰۰:۰۱
جمعه ۰۰:۰۱
۱۲ بازدید ۷ روز پیش
این گریه ها برای یک فرد معروف نیست ۰۰:۰۵
داعش داشتن وقتی داعش مد نبود! ۰۱:۵۰
۶۱ بازدید ۸ روز پیش
بحث حقوق زنان شد باز ۰۰:۰۱
۵ بازدید ۸ روز پیش
بی بی سی فارسی ۰۰:۰۵
۱۰ بازدید ۹ روز پیش
از قدیمیا کسی هست؟@_@ ۰۰:۱۶
۵۸ بازدید ۱۰ روز پیش
تسلیت و توضیحات ۰۰:۰۱
۵ بازدید ۱۴ روز پیش
روز دختر ۰۰:۰۵
۲۸ بازدید ۱۷ روز پیش
بله دیگه ۰۰:۰۵
۳۷ بازدید ۲۰ روز پیش
خیلی مهم ۰۰:۰۰
۱۰ بازدید ۲۱ روز پیش
اربعین ۰۰:۰۵
۲۶ بازدید ۲۱ روز پیش
عجبا#-# ۰۱:۰۰
۹۹ بازدید ۲۴ روز پیش
زن را سانسور نکنید ۰۰:۰۱
۱۲ بازدید ۲۴ روز پیش
حقوق زنان - درمورد کتاب مدیریت خانواده ۰۰:۰۱
به یاد قدیم - شعر ۰۰:۰۵
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
@-@ ۰۰:۰۴
۱۲ بازدید ۱ ماه پیش
این ویدیو مثل اتمام حجته ۰۰:۱۷
۶۰ بازدید ۱ ماه پیش
جرمش این بود ۰۰:۰۱
۱۸ بازدید ۱ ماه پیش
آزادی ۰۰:۰۱
۱۳ بازدید ۱ ماه پیش
متاسفانه با تاخیر ۰۰:۰۱
۱۲ بازدید ۱ ماه پیش
آزادی ! ۰۰:۰۱
۱۰ بازدید ۱ ماه پیش
- ۰۰:۰۴
۲۴ بازدید ۱ ماه پیش
- ۰۰:۰۱
۱۵ بازدید ۲ ماه پیش
محرم در آمریکا ۰۰:۲۹
۱۰۹ بازدید ۲ ماه پیش
- ۰۰:۰۱
۵ بازدید ۲ ماه پیش
روضه حضرت علی اکبر (ع) ۰۱:۰۰
۱۰۰ بازدید ۲ ماه پیش
^-^ ۰۱:۰۰
۱۱۳ بازدید ۲ ماه پیش
کربلای امروز ۰۰:۵۹
۱۵۶ بازدید ۲ ماه پیش
عقده بی توجهی ۰۰:۵۸
۱۰۲ بازدید ۲ ماه پیش
آمریکا به سمت جنگ داخلی می‌رود ؟ ۰۰:۵۸
شهرداری تهران و دشمنی علنی با امام حسین ۰۰:۵۸
کربلا یا پاریس ؟ - جواب جالب مردم ۰۱:۰۰
۱۱۷ بازدید ۲ ماه پیش
جهنم آمریکا ۰۲:۰۱
۷۷ بازدید ۲ ماه پیش
شباهت داعش و شیعه انگلیسی ۰۷:۰۰
۱۲۴ بازدید ۲ ماه پیش
شیرین تر از عسل ۰۴:۴۴
۱۲۲ بازدید ۲ ماه پیش
ترس انگلیس از عاشورا - شیعه انگلیسی ۰۲:۱۲
شهرداری تهران : پارچه سیاه نداشتیم !!! ۰۱:۰۰
@__@ ۰۰:۵۹
۶۴ بازدید ۲ ماه پیش
ما ملت امام حسینیم ۰۰:۱۵
۲۱۴ بازدید ۲ ماه پیش
قمه زنی ۰۰:۴۶
۱۴۳ بازدید ۲ ماه پیش
خرید موشک ونزوئلا از ایران ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۲ ماه پیش