رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران

کانال تایید شده رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران

رویدادهای شکار گروه آموزشی سیتکو ۰۱:۳۲
گروه آموزشی سیتکو ۰۱:۱۵
۶۶ بازدید ۸ ماه پیش
یک دقیقه؛ با داستان استارتاپ Storm ۰۱:۱۰
۲,۲۱۶ بازدید پارسال
قسمت چهارم تاک شوی فین استارز 2018 ۱۷:۰۶
قسمت سوم تاک شوی فین استارز 2018 ۲۸:۲۱
قسمت دوم تاک شوی فین استارز 2018 ۱۹:۱۱
قسمت اول تاک شوی فین استارز 2018 ۲۲:۰۲
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ کلینکس ۰۱:۰۹
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ دنگی پال ۰۰:۴۴
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ دادسان ۰۱:۱۳
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ ست شید ۰۱:۱۱
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ گیم اسپاون ۰۰:۵۸
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ رونگار ۰۱:۰۸
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ اَوِک ۰۱:۱۲
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ آرادفن ۰۱:۱۶
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ لم بده ۰۱:۱۵
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ چگوارا ۰۱:۰۶
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ بسپار ۰۰:۵۸
یک دقیقه؛ داستان استارتاپ تیکا ۰۱:۰۹