علم فردا

کانال تایید شده علم فردا

تفاوت break و brake  چیه؟!!! ۰۰:۵۴
محوطه جریمه !!! ۰۰:۵۹
تفاوت هدفون و هدست ۰۰:۴۹
تفاوت واژه seat با sit ۰۳:۱۷
دوره 3 تکمیل شد! ۰۲:۰۹