امداد موبایل

امداد موبایل

باتری اصلی گوشی ال جی LG G Flex - امداد موبایل ۰۴:۲۶
باتری اصلی گوشی ال جی LG Zero - امداد موبایل ۰۳:۰۹
باتری اصلی گوشی ال جی LG G7 Fit - امداد موبایل ۰۷:۱۴
باتری اصلی گوشی ال جی LG G6 - امداد موبایل ۰۴:۱۸
باتری اصلی گوشی ال جی LG G2 - امداد موبایل ۰۳:۲۶
باتری اصلی گوشی ال جی LG V30 - امداد موبایل ۰۷:۱۸
باتری اصلی گوشی ال جی LG X Cam - امداد موبایل ۰۳:۴۰
باتری اصلی گوشی ال جی LG G5 - امداد موبایل ۰۵:۰۸
باتری اصلی گوشی ال جی LG Q6 - امداد موبایل ۰۵:۳۰