اموزش
اموزش

اموزش

تبدیل ورد به پی دی اف و به عکس ۰۳:۰۳
۱۳۷ بازدید ۹ ماه پیش
سریال پدر پسری قسمت 15 - پانزدهم ۲۹:۵۱
۶۰۶ بازدید ۹ ماه پیش
سریال پدر پسری قسمت 14 - چهاردهم ۲۶:۱۷
۱,۱۴۱ بازدید ۹ ماه پیش
سریال پدر پسری قسمت 16 - شانزدهم- ۲۵:۱۰
۶۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
سریال پدر پسری قسمت 12 - دوازدهم ۲۲:۵۹
۳۸۸ بازدید ۹ ماه پیش
سریال پدر پسری قسمت 13 - سیزدهم ۳۰:۳۹
۷۶۳ بازدید ۹ ماه پیش
سریال پدر پسری قسمت 10 - ۲۳:۳۱
۳۷۱ بازدید ۹ ماه پیش
تغیر فرمت عکس ۰۱:۳۱
۱۰۴ بازدید ۹ ماه پیش
اشتراک گزاری فیلم در نماشا ۰۴:۵۳
۷۴ بازدید ۹ ماه پیش
اموزش زیپ کردن فایل ها و خارج کردن انها ۰۱:۳۱
اموزش اسکرین شات از صفه ۰۰:۴۴
۷۴ بازدید ۹ ماه پیش