گروه تشخیصی درمانی فرجاد

گروه تشخیصی درمانی فرجاد

تاثیر رقص بر سلامتی ۰۱:۱۹
فیلم سونوگرافی جنین ۰۰:۵۵
دلایل ایجاد نفخ معده ۰۵:۳۰
درمان نفخ معده-2 ۰۲:۱۸
تلنگر! تست مثبت کرونا ۰۳:۴۹
ناقل بی علامت ۰۲:۲۳