فرشید دنتال

فرشید دنتال

بررسی لایت کیور wl-070+ ۰۲:۵۹
بررسی یونیت ES200 ۰۵:۴۲
بررسی یونیت eversun ۱۱:۰۰
سنسور rvg مدل نانوپکس ۰۴:۳۷
ساکشن مرکزی STS ۰۳:۲۳
بررسی مینی یونیت TPC ۱۴:۵۳
فسفر پلیت 3Disc مدل FIRE CR ۰۶:۲۷
4 هدف گذاری در سال 1400 ۰۲:۲۱
آموزش رمز موفقیت ۰۳:۱۰