فکتا

فکتا

تاریخچه بازی و گیمینگ در یک نگاه ۰۴:۱۴
فیتالیتی های Mortal Kombat 11 - فکتا - fechta.ir ۱۳:۵۸
بروتالیتی های mortal kombat 11 - فکتا - fechta.ir ۱۹:۱۶
تریلر بازی Ace Combat 7 - فکتا - fechta.ir ۰۱:۳۳