مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز

توضیحات

بزرگ ترین و متنوع ترین تولیدکننده کود کشور با بیش از 60 محصول تولیدی

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۱۷ مهر ۱۴۰۲