فرزندانی از ستاره های آبی بعد نهمی ۰۴:۲۱
فراوانی بی نهایت شعله طلایی ۰۵:۲۰
آلایا از سیاره پلیدین قسمت 11 زیرنویس فارسی ۰۹:۵۹
آلایا از سیاره پلیدین قسمت ۹ زیرنویس فارسی ۰۹:۵۴
کانال یا نور - مراقبه هواپونوپونو ۰۵:۵۳
موسیقی خارجی هواپونوپونو Ho'oponopono - Love Heals ۰۸:۴۰
معجزات هرم انرژی - هرم درمانی "pyramid" ۰۹:۲۹
قدرت مدیتیشن های جمعی برای خلق صلح ۱۴:۰۷
کانال یا نور "بزرگترین سرمایه ی هر انسان ۰۶:۰۶