فریلند
فریلند

کانال تایید شده فریلند

دومین همایش فریلند (خود اشتغالی) ۰۰:۳۱
سخنران های فریلند ۹۷ ۰۱:۱۱
۱,۲۴۴ بازدید پارسال
نیما نورمحمدی موسس پونیشا، اهداف فریلند ۰۱:۱۶
فریلند ۹۷ از دید سخنران‌ها ۰۱:۳۷
۱,۵۴۷ بازدید پارسال
فریلند ۹۷ از دید سخنران‌ها ۰۱:۳۳
۱۷,۹۶۰ بازدید پارسال
اسما کروبی، ارتفاع پست ۰۱:۵۶
۲,۳۵۲ بازدید پارسال
فریلند اولین همایش اصول فریلنسینگ ۰۱:۰۲
ایلیا وکیلی، چگونه از قطار جا نمانیم؟ ۰۰:۴۲
ثنا خالصی، جوراب‌ات را قورت بده! ۰۱:۱۱
وحید رجبلو ۰۱:۰۳
۳,۵۵۷ بازدید پارسال
شبنم طباطبایی، برقراری ارتباطات پویا ۰۱:۰۹