گل من و تو

گل من و تو

چطور پتوس رو در خانه تکثیر کنیم ۰۴:۳۹
۵۹ بازدید ۴ روز پیش
نگهداری آنتوریوم در آب ۰۱:۰۰
۴۴ بازدید ۱۵ روز پیش
مراحل هرس کردن کراسولا خرفه ای ۰۲:۴۷
۱۳۴ بازدید ۱۷ روز پیش
نحوه هرس کردن کوتیلدون ۰۱:۲۶
۶۰ بازدید ۱۹ روز پیش
ریشه دار کردن قلمه گل رز ۰۴:۱۹
۹۸ بازدید ۲۲ روز پیش
نحوه تکثیر چمن عروس در خانه ۰۱:۰۰
۹,۳۷۷ بازدید ۲۹ روز پیش
طرز تهیه قهوه دالگونا در خانه ۰۱:۵۰
۲۳,۵۷۵ بازدید ۱ ماه پیش
نحوه قلمه زدن و تکثیر برگ بیدی ۰۲:۵۳
۱۰,۹۴۹ بازدید پارسال