مرکز خرید دام زنده

مرکز خرید دام زنده

تلقیح مصنوعی گاو ۰۱:۳۶
کنسرت برای گوسفندان!! ۰۱:۳۳
مراحل دباغی چرم ۰۱:۵۰
فروش مرغ و خروس ۰۰:۱۴
سالن شیردوشی گاو ۰۴:۵۳
سگ نگهبان گله ۰۳:۵۷
کلیپ دامداری سنتی ۰۱:۰۵
گاوداری صنعتی و مدرن ۰۸:۴۴
زایمان گاو ۰۶:۳۸
۶ ماه پیش
تولید کرک کشمیر ۰۳:۴۰
گردنبند هوشمند دام ۰۱:۵۰
گوسفند رومانوف ۰۱:۰۹
پرورش گوسفند زنده ۰۰:۴۶
مرکز خرید دام زنده ۰۱:۰۲
گوسفند زنده ۰۰:۴۴
۲ سال پیش