مرکز خرید دام زنده

مرکز خرید دام زنده

گله داری در دل کوهستان ۰۱:۲۶
شغل چوپانی ۰۰:۵۳
تلقیح مصنوعی گاو ۰۱:۳۵
مراحل دباغی چرم ۰۱:۴۹
فروش مرغ و خروس ۰۰:۱۳
سالن شیردوشی گاو ۰۴:۵۳
سگ نگهبان گله ۰۳:۵۶
کلیپ دامداری سنتی ۰۱:۰۴
زایمان گاو ۰۶:۳۷
تولید کرک کشمیر ۰۳:۳۹
گوسفند رومانوف ۰۱:۰۹
پرورش گوسفند زنده ۰۰:۴۶
مرکز خرید دام زنده ۰۱:۰۱
گوسفند زنده ۰۰:۴۳
۳ سال پیش