آنلاین فصل4 بازی تکن7 با شخضیت لارس ۲۶:۴۳
تریلر رونمایی از شخصیت سونیا در Mortal Kombat 11 ۰۲:۵۱
تریلر بخش آغازین داستان Mortal Kombat 11 ۰۴:۳۱
تریلر رسمی Fatality ها در بازی Mortal Kombat 11 – ۰۱:۱۰
اولین تریلر از گیم پلی بازی Mortal Kombat 11 ۰۱:۴۸
5 دلیل برای تکن7 بازی کردن ۰۷:۰۸
۹۱۵ بازدید ۲ سال پیش
چرا شما باید فایتینگ بازی کنید؟ ۳۱:۲۷
۱۵۹ بازدید ۲ سال پیش
STREET FIGHTER V AE G BASIC COMBOS ۰۵:۲۶
۷۶ بازدید ۲ سال پیش
STREET FIGHTER V AE SAGAT BASIC COMBOS ۰۵:۱۳
۶۵ بازدید ۲ سال پیش
Street Fighter V Arcade Edition- G Complete Guide - All You Need To Know ۳۱:۲۸
Streetfighter V Arcade Edition Sagat Theme Song ۰۴:۰۹
۱۰۳ بازدید ۲ سال پیش
Streetfighter V Aecade Edition: G Theme ۰۴:۲۹
۹۷ بازدید ۲ سال پیش
Street Fighter V: Character Introduction Series - Sagat ۰۴:۱۲
۸۰ بازدید ۲ سال پیش
Street Fighter V: Character Introduction Series - G ۰۴:۴۵
۷۷ بازدید ۲ سال پیش
Street Fighter V: Arcade Edition - Sagat Gameplay Trailer ۰۱:۴۳
Street Fighter V: Arcade Edition - G Gameplay Trailer ۰۱:۴۳
۸۹ بازدید ۲ سال پیش