آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین

گیتار ۰۰:۵۶
۱,۸۲۵ بازدید ۳ سال پیش
دف نوازی ۰۰:۴۶
۱,۷۴۶ بازدید ۳ سال پیش
دف نوازی در برف ۰۰:۳۰
۱,۲۰۲ بازدید ۳ سال پیش
موسیقی کودک- ارف- فلوت ۰۱:۰۰
۵,۱۹۲ بازدید ۳ سال پیش
پیانو کودکان ۰۰:۵۶
۱۵۶ بازدید ۳ سال پیش
تار نوازی- ده ضربی اصفهان ۰۱:۰۰
۳۵۷ بازدید ۳ سال پیش
کنسرت هنرجویی- نوازندگی گیتار ۰۱:۰۰
۳,۷۰۰ بازدید ۳ سال پیش
موسیقی کودک ۰۰:۴۹
۳۲۷ بازدید ۳ سال پیش
دونوازی دف  و کاخن ۰۱:۰۰
۲,۱۲۲ بازدید ۳ سال پیش
سنتور نوازی ۰۰:۳۹
۳۰۱ بازدید ۳ سال پیش
نوازندگی پیانو- چهار دستی ۰۱:۰۰
۳۶۹ بازدید ۳ سال پیش
دف نوازی گروهی ۰۱:۰۰
۲,۸۲۶ بازدید ۳ سال پیش
موسیقی کودک (ارف) ۰۰:۴۱
۲,۷۰۰ بازدید ۳ سال پیش
پیانو کودکان ۰۰:۴۸
۴۸۹ بازدید ۳ سال پیش
آواز گروهی ۰۰:۵۰
۳۹۷ بازدید ۳ سال پیش
گیتاریست حرفه ای ۰۱:۰۰
۲,۳۱۹ بازدید ۳ سال پیش
سنتور نواز حرفه ای ۰۰:۴۷
۲,۳۳۸ بازدید ۳ سال پیش
ویولن نوازی بسیار زیبا و جالب ۰۱:۰۰
۳,۳۰۲ بازدید ۳ سال پیش