Skip to main content
ایران سینما

ایران سینما

بسم الله الرحمن الرحیم سایت ایران سینما تنها سعی دارد در کنار سایر همکاران عزیز، مرجعی معتبر برای فیلم ها و سریال های ساخت ایران باشد تا امکانی برای اشاعه فرهنگ داخلی اقوام از شمال تا جنوب و آشنایی با داستان و سُنَن گوناگون زندگی آنها باشد و سهم کوچکی از سرگرمی مردم شریف ایران در روزمرگی ایشان داشته باشد. با احترام