آی بکر | iBekr

آی بکر | iBekr

جنگ ربات ها | پارت 5 ۰۹:۵۱
جنگ ربات ها | پارت 3 ۰۹:۲۰
جنگ ربات ها | پارت 4 ۰۸:۰۶
جنگ ربات ها | پارت 2 ۰۸:۳۸
جنگ ربات ها | پارت 1 ۰۶:۵۸
وقتی ادل ، ادل نبود ۰۵:۲۷
Justin Timberlake - Mirrors (Lyrics) ۰۴:۳۴
رکورد نگه داشتن نفس ۲۶:۵۱