کانال رسمی سایت irkorea (سحر)

کانال رسمی سایت irkorea (سحر)

سریال چینی غیر منتظره Long Time No See ۰۲:۵۷
۲۰۷ بازدید ۵ روز پیش
فیلم کره ای خوشحالم I AM HAPPY ۰۱:۵۰
۴۰۹ بازدید ۱ ماه پیش
سریال تایلندی قلب مردانه Hua Jai Look Poochai ۰۰:۳۶
سریال کره ای هیس Hush ۰۰:۳۰
۲۵۹ بازدید ۱ ماه پیش
سریال کره ای بیدار AWAKEN با زیرنویس فارسی ۰۰:۳۰
سریال چینی فرجام CONSUMMATION با زیرنویس فارسی ۰۱:۴۶
فیلم کره ای ضمانت Pawn با زیرنویس فارسی ۰۱:۰۷
فیلم کره ای شمشیرباز The Swordsman ۰۱:۱۲
۲۳۶ بازدید ۲ ماه پیش
سریال ژاپنی قطعه Piece با زیرنویس انگلیسی ۰۰:۱۵
فیلم کره ای زبان عشق THE LANGUAGE OF LOVE ۰۱:۴۴
۴۶۱ بازدید ۲ ماه پیش
فیلم کره ای صدای سکوت Voice of Silence ۰۱:۰۱
۲۶۱ بازدید ۲ ماه پیش
سریال کره ای تاخیر در عدالت Delayed Justice ۰۰:۳۷
فیلم کره ای فوکوئوکا Fukuoka ۰۱:۴۲
۳۰۷ بازدید ۲ ماه پیش
سریال کره ای کایروس Kairos با زیرنویس فارسی ۰۰:۳۲
فیلم امریکایی ایوا Ava با زیرنویس فارسی ۰۲:۰۹
فیلم کره ای دیوا Diva ۰۱:۲۷
۳۳۰ بازدید ۳ ماه پیش
فیلم امریکایی مولان MULAN با زیرنویس فارسی ۰۰:۱۵
سریال چینی برو جلو Go Ahead با زیرنویس فارسی ۰۲:۱۸
سریال کره ای سرچ SEARCH با زیرنویس فارسی ۰۰:۴۰