Skip to main content
irxgame
کانال تایید شده

irxgame

ایران ایکس گیم اولین و بزرگترین گروه فراورزشی ایران بوده و از سال 2007 با کمپانی ردبول ایران کار خود را آغاز کرده است و پس از یک دهه فعالیت در این عرصه تلاش کرده بهترین باشد. www.irxgame.com info@irxgame.com