لحظات دیدنی از زندگی جانداران=سه

لحظات دیدنی از زندگی جانداران=سه

نمائی نزدیک از  ابّهت  یوز پلنگ ایرانی ۰۱:۴۰
گوزنی که انتقام سختی از شکارچی میگیره ۰۰:۲۴
کلیپی از گرفتن همزمان چند مار سمی و خطرناک ۰۲:۰۴
تشخیص رنگ توسط طوطی ۰۰:۴۱
۳۶۷ بازدید ۳ سال پیش
استتار ماهرانه مار برای شکار پرنده ۰۰:۱۴
یک کلیپ جذاب از شکار فوک توسط نهنگ ۰۳:۰۲
۱,۵۸۸ بازدید ۳ سال پیش
نبرد دیدنی جگوار و شیر کوهی ۰۱:۰۲
۲,۳۹۴ بازدید ۳ سال پیش
کلیپی مهیج و دیدنی از شکار تمساح توسط جگوار ۰۱:۴۰
کلیپ دیدنی از دوش گرفتن  طوطی ۰۱:۰۴
۷۸۲ بازدید ۳ سال پیش
کلیپ دیدنی از تبدیل لارو بید به شفیره ۰۰:۱۵
شیر در محاصره بوفالو ها ۰۱:۱۸
۹۶۷ بازدید ۳ سال پیش
بی تابی قوی مادر برای جو جه اش ۰۱:۲۳
۶۹۰ بازدید ۳ سال پیش
نجات یک سگ از دریاچه یخ زده ۰۱:۰۲
۴۴ بازدید ۳ سال پیش
نبرد جالب و دیدنی گوریل ها ۰۱:۳۲
۳۱۳ بازدید ۳ سال پیش
نبرد تماشائی  بین حواصیل و عقاب بر سر لاشه ۰۳:۲۰